TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT ADAM

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Ngân hàng Thông tin
Vietcombank – Tài khoản công ty: Công ty TNHH Quảng cáo Truyền thông Adam
– Số tài khoản: 0301.0000.13333
– Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Hoàn Kiếm
Vietcombank – Tài khoản cá nhân: Vũ Ngọc Đảm
– Số tài khoản: 0941.000.333333
– Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Hoàn Kiếm
– Tài khoản cá nhân: Vũ Ngọc Đảm
– Số tài khoản: 0611.00000.5555
– Ngân hàng: Vietcombank – Chi nhánh Ba Đình
VPBank – Tài khoản cá nhân: Vũ Ngọc Đảm
– Số tài khoản: 2686.3333 
– Ngân hàng: VPBank – Chi nhánh Hà Nội
BIDV – Tài khoản cá nhân: Vũ Ngọc Đảm
– Số tài khoản: 2891000.369.3333
– Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Ngọc Khánh, Hà Nội
BIDV – Tài khoản cá nhân: Vũ Ngọc Đảm
– Số tài khoản: 2891000.6222222
– Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Ngọc Khánh, Hà Nội
ACB – Tài khoản cá nhân: Vũ Ngọc Đảm
– Số tài khoản: 299.66.8888
– Ngân hàng: ACB – Chi nhánh Hà Nội